tiếng Ukraina rss tiếng Ukraina
TT Poroshenko: Phần đông những người chiến đấu vì Ukraina ở Donbass là những người nói tiếng Nga

Lãnh đạo đất nước tuyên bố rằng 62% những người bảo vệ đất nước nói tiếng Nga. Tổng thống Poroshenko ở Chernigov tuyên bố rằng 62% những người bảo vệ Ukraine ở phía đông đất nước nói tiếng Nga. Đại diện báo chí của Tổng thống, ông Shegolko đã thông báo như vậy trên trang Twitter của mình. "62% những người bảo vệ ở Donbass nói tiếng Nga, họ bằng tiếng Nga yêu Ukraine không...