thuốc độc rss thuốc độc
Trung Quốc mang thuốc độc đến Việt Nam như thế nào?

Đất nước Việt Nam dù có có diện tích nhỏ hơn so với anh bạn láng giềng Trung Quốc, tuy nhiên tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam thì không hề nhỏ. Nhất là lượng tài nguyên dầu khí trên biển Đông – nơi quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa được coi là một trong năm bồn trũng chứa dầu khí lớn nhất thế giới. Chính vì những điều này mà Trung Quốc thèm thuồng, luôn tìm cách có cho bằng được...