thời trung cổ rss thời trung cổ
Báo Séc viết: Muốn trở về thời Trung cổ, hãy sang Việt nam

Nhật báo Lidové noviny trong chuyên mục du lịch có bài viết của tác giả Zdenĕk Porkert, chia sẻ về những trải nghiệm của mình qua những lần tới Việt Nam. “Việt Nam, nơi mà với người Séc chúng ta, đang vận hành một cỗ máy không thể nào hiểu nổi hỗn tạp giữa chủ nghĩa cộng sản với chủ nghĩa tư bản tàn nhẫn nhất, được biết đến chủ yếu qua...