thơ Vũ Xuân Hồng rss thơ Vũ Xuân Hồng
Cuội (Thơ Vũ Xuân Hồng)

Cuội buồn ngồi gốc cây đa Trông về hạ giới nhớ nhà,nhớ u Trẻ con nói dối là hư Gốc đa là chốn cuội tu tỉnh mình… Đêm nay trăng sáng sân đình Cuội vui trở lại quê mình cưỡi trâu Chỏm đào, bộ cánh ta nâu Theo sau lũ trẻ che đầu lá sen Làng trên,xóm dưới ra xem Cuội chào lễ phép nhớ tên từng người… Thầy u mừng tủi khóc cười Nhớ đêm trăng sáng,nhớ...