thơ Hoàng Hải rss thơ Hoàng Hải
Không hoàn Không (thơ Hoàng Hải)

Có ai đếm hết sao trời Tát cạn nước biển... không rời trần gian Có Hoa nào nở không tàn Cây không thay lá... gió ngàn không lay... Kiếp người có trả có vay Hương vị chua chát, đắng cay ngọt bùi... Cuộc sống có buồn có vui Giận hờn thù ghét, ngậm ngùi oan khương. Tất cả đều là vô thường Tham Sân Si Hận... vấn vương khổ sầu Nhân quả có chừa ai đâu Sao không Buông...