thiết quân luật rss thiết quân luật
Thiết quân luật: những điều người dân Ukraina cần biết

Các đại biểu quốc hội Ukraina đã thông qua một đạo luật hạn chế đáng kể các quyền về sở hữu và đời sống chính trị của người dân Ukraine trong thời chiến. Thiết quân luật tại Ukraine, hiện nay chưa đưa vào áp dụng - vào đêm trước các đại biểu chỉ xác định cơ sở pháp lý về chức năng của một chế độ như vậy bởi một đạo luật riêng biệt. Tin đồn trong dư luận xôn xao...