thanh lọc lãnh đạo rss thanh lọc lãnh đạo
Ukraina cần có một “máy chém” đối với  các chính trị gia thuộc thế hệ cũ – chuyên gia

  Không thể thực hiện thay đổi trong một đất nước với những người không sẵn sàng cho những thay đổi đó. Ý kiến của một công dân Ukraina  đã từng  sống nhiều năm ở nước ngoài. Doanh nhân Pháp gốc Ukraina, được bầu làm thị trưởng thành phố Glukhov sau sự lật đổ  chế độ của Yanukovych  bắt đầu thực hiện "thay đổi cho tốt hơn" trong khuôn khổ một thành phố đơn...