Tệ sùng bái rss Tệ sùng bái
Tệ sùng bái chiến thắng đang dẫn đến chiến tranh

Trong những năm sau chiến tranh, những người tham gia trong cuộc chiến đã dần ra đi, nhưng nỗi đau buồn và sợ hãi liên quan đến nó đã lại dần thay thế sự tự mãn đần độn và niềm tự hào huênh hoang vì chiến thắng. Những ký ức về cuộc chiến tranh khủng khiếp đã buộc những người sống sót  sợ sự lặp lại của nó. Mọi người sẵn sàng làm bất cứ điều gì - " chỉ là để không...