tập đoàn Trolll rss tập đoàn Trolll
Tòa án Nga thừa nhận có sự tồn tại của “Tập đoàn Dư luận viên”

Tại các Tập đoàn được gọi là “Tập đoàn dư luận viên” người ta trả tiền công cho các Dư luận viên (DLV/Troller) ở mức 40-50 ngàn rúp cho 1 tháng làm việc. Tòa án tp Sankt-Peterbourg đã thừa nhận sự tồn tại cái gọi là “Tập đoàn dư luân viên” dưới dạng “Internet-troll”, Tập đoàn chuyên sáng tác và công bố những bình luận (comment) trên các mạng xã hội theo chủ đề tuyên truyền...