Summit Ukraine-EU rss Summit Ukraine-EU
BNG nêu ra các thành tựu chính của hội nghị thượng đỉnh Ukraine – EU

Bộ ngoại giao đưa ra 3 thành tựu chính của Summit Ukraine-EU ở Kiev. Trên buổi truyền hình của kênh Ukraine, ông Kuleba, đại sứ toàn quyền (đại sứ có nhiệm vụ đặc biệt - посол по особым поручениям) của BNG đã thông báo về các thành tựu chính của Summit Ukraine-EU. "Tôi sẽ lưu ý 3 thành tựu của Summit Ukraine-EU. Liên minh Châu Âu đã vai kề vai với Ukraine trong cuộc đấu tranh...