sửa đổi rss sửa đổi
Đảng cầm quyền Nhật Bản hướng tới việc sửa đổi hiến pháp hòa bình

Đảng cầm quyền bảo thủ của Nhật Bản đang chuẩn bị cho sự thúc đẩy mới để đạt được mục tiêu tìm kiếm bấy lâu trong việc sửa đổi hiến pháp do Mỹ soạn thảo sau Thế chiến II. Thách thức đầu tiên đối với Nhật bản là: Sự ủng hộ của dân chúng. Các nhà lập pháp Đảng Dân chủ Tự Do và những người ủng hộ đã  liên kết lại vào thứ sáu trước ngày nghỉ lễ thông qua...