sư tử Hà Đông rss sư tử Hà Đông
Chết khiếp vì vợ dọa sẽ ‘xử thằng nhỏ’ nếu chồng cặp bồ

Trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ thì vợ tôi ôm tôi thỏ thẻ: “Anh mà phản bội em, coi chừng em xử đẹp 'thằng nhỏ' rồi trả anh về nơi sản xuất đấy”. Ở đời cũng lạ, khi yêu thì cái gì cũng tốt cũng đẹp, lấy nhau rồi ở lâu với nhau thì cái gì cũng xấu, cũng 'ngứa con mắt bên trái đỏ con mắt bên phải'. Chuyện chị em chê bai chồng xấu, chồng lười, chồng vô tâm, chồng gia...