Su-22 Việt Nam rss Su-22 Việt Nam
Su-22 Việt Nam đã được nâng cấp những gì tại Ukraine?

Theo báo cáo của SIPRI, trong năm 2006 Ukraine đã nâng cấp, bổ sung chức năng đánh biển cho 13 chiếc cường kích Su-22 của Việt Nam. Trong Không quân Việt Nam, máy bay cường kích Su-22 hiện đang giữ vai trò xương sống, đảm đương tất cả các nhiệm vụ từ cường kích tấn công mặt đất như thiết kế ban đầu đến trách nhiệm nặng nề hơn là đánh biển, thậm chí là cả tiêm kích phòng...