Silvio Berlusconi rss Silvio Berlusconi
Ukraina tuyên bố Berlusconi không được nhập cảnh vào Ukraina

Cựu Thủ tướng Italia Berlusconi bị từ chối nhập cảnh vào Ukraina trong 3 năm Cơ quan an ninh Ukraina (SBU) ngày 14 Tháng Chín năm 2015 đã đưa ra quyết định cấm nhập cảnh vào Ukraina cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi. Điều này được nêu trong thư trả lời của SBU cho yêu cầu của ấn bản "Apostrophe". " 14.09.2015 liên quan đến công dân Silvio Berlusconi đã được ban hành cấm không cho người này vào...