Sai lầm rss Sai lầm
Chubakov nói ra những sai lầm giúp Nga chiếm Crimea dễ dàng hơn

Chính quyền Ukraine trong các thời gian khác nhau đã thực hiện một loạt sai lầm làm cho Crimea trở thành điểm yếu đối với xự xâm chiếm của Nga. Sai lầm lớn nhất là không một ai quan tâm đến bán đảo một cách có hệ thống. Người lãnh đạo Medzlic của dân tộc Tatar, đại biểu quốc hội Ukraine - Chubarov đã tuyên bố như vậy trong cuộc phỏng vấn của "Apostrophe". "Chúng ta trong các năm...