sa thải nhân viên rss sa thải nhân viên
Nga thắt lưng buộc bụng: Putin sa thải viên chức

Đây là những gì mà Nga đang phải thắt lưng buộc bụng: Vladimir Putin  sa thải 110.000 quan chức chính phủ trong lúc khó khăn. Tuần trước Tổng thống Nga đã ký sắc lệnh hạn chế số lượng nhân viên phục vụ cho Bộ Nội vụ, chỉ còn lại hơn 1 triệu người. Sắc lệnh này đòi hỏi Bộ Nội vụ phải sa thải hàng loạt, tương đương 10% tổng số nhân viên đang phục vụ hiện nay. Nhân viên...