quốc ca rss quốc ca
Quốc ca Ukraina

Vinh quang cũng như tự do của Ukraina vẫn không thể chết đi. Và số phận vẫn đang mỉm cười với chúng ta, những người anh em Ukraina. Kẻ thù của chúng ta sẽ biến mất, như giọt sương trong nắng Và chúng ta, những người anh em, sẽ cai trị phần của mình Linh hồn và thân thể, chúng ta sẽ đặt vào sự tự do của chúng ta, Và chúng ta sẽ cho (mọi người) thấy rằng chúng ta, những người...