quay cóp rss quay cóp
‘Văn hóa quay cóp’ – lỗi của học sinh hay lỗi của nền giáo dục?

Tôi nhớ cách đây gần 6 năm, tức là khi mới bước chân vào lớp 6, tôi vẫn là một học sinh “nghiêm túc” và hơi khác thường: tôi không quay cóp trong giờ kiểm ra. Mỗi lần nhìn thấy bạn mình làm hành động đấy, tôi không thể cho qua vì thấy nếu bạn mình còn làm thế được, kết quả học tập cao sẽ tạo ra sự bất công trong lớp. Tôi báo cáo hành vi đó với cô chủ nhiệm, và rồi bị...