quân lực rss quân lực
Putin sa thải 12 quan chức quân lực cấp cao

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh sa thải số lượng các quan chức cấp cao của các cơ quan thực thi pháp luật. Tài liệu tương ứng đã được đăng ngày 22 tháng 8 trên một cổng duy nhất tin pháp luật, báo "Rosbalt" cho biết. Theo lệnh của tổng thống, phải rời bỏ chức vụ đang nắm giữ là thủ trưởng Trung tâm tình trạng khẩn cấp Oleg Bazhenov, người đứng đầu cơ quan thi hành...