quan hệ kinh tế Châu Âu – Nga rss quan hệ kinh tế Châu Âu – Nga
Châu Âu sẽ không còn bị phụ thuộc vào khí đốt của GAZPROM.

Donald Tusk: Châu Âu sẽ không còn bị phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Sự kiện đường ống dẫn khí giữa  khi Ba Lan và Litva sẽ được kết nối đã làm tất cả các nước trong Cộng đồng châu Âu cảm thấy nhẹ nhõm. Đó là  phát biểu của Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Donald Tusk. Ông lưu ý rằng sự xuất hiện của đường ống dẫn khí mới sẽ giảm giá khí đốt cho châu Âu....