Privat rss Privat
Kolomoiskyi: “Privat” mất 2 tỷ dollar vì việc sáp nhập Crimea

Doanh nhân Kolomoiskyi đánh giá thiệt hại của nhóm "Privat" vì sự sáp nhập Crimea là gần 2 tỷ dollar. "Tôi nghĩ rằng, tổng vào khoảng gần 2 tỷ dollar, không chỉ Privatbank và cả toàn bộ cơ cấu" - ông nói. Ông Kolomoiskyi không đề cập cụ thể gì khác liên quan đến khả năng đưa kiện về việc này. "Các quý ông trọng tài không thích việc này" - doanh nhân lưu ý. V.A.N theo Fobers