phụ thuộc rss phụ thuộc
Đừng quá phụ thuộc “ông hàng xóm”

VN đã nhập siêu từ Trung Quốc hơn 32,3 tỉ USD và cứ trong khoảng 4 đồng nhập khẩu có 1 đồng nhập hàng từ Trung Quốc. Trong năm 2015, VN đã nhập siêu từ Trung Quốc hơn 32,3 tỉ USD và cứ trong khoảng 4 đồng nhập khẩu có 1 đồng nhập hàng từ Trung Quốc. Chỉ trong vòng một thập kỷ, nhập siêu từ Trung Quốc đã tăng gần 200 lần và chưa có dấu hiệu dừng lại. Thời gian qua, nhiều chuyên...