phân cấp chính quyền rss phân cấp chính quyền
TT Ukraina kêu gọi người dân: Phân cấp chính quyền chính là con đường dẫn tới hòa bình

Hôm nay 31/8/2015, Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã kêu gọi nhân dân Ukraina về vấn đề liên quan tới sửa đổi và phân cấp trong Hiến pháp Ukraina. “Với đầy đủ nhận thức, tôi quyết định chia sẻ quyền lực chính phủ với chính quyền địa phương,kèm theo đó là phân phối lại một cách hợp lý các nguồn lực tài chính. Việc có thêm quyền lực, có thêm tài chính sẽ gắn liền với ảnh...