nhu cầu tình dục rss nhu cầu tình dục
Bí mật dùng hạ sách kìm hãm “khoái cảm” của chồng

Tôi thực sự không muốn dùng hạ sách này đâu. Tôi đã huy động từ việc ăn uống đến cắt cử hết thảy việc nhà để kìm hãm chồng. Vậy mà, được vợ sai làm, anh chẳng tị nạnh gì mà còn làm rất nhanh chóng vì nghĩ tới khi được vợ "thưởng". Tôi năm nay 33 tuổi, lấy chồng được 7 năm nay. Vợ chồng tôi cũng có một con gái 6 tuổi và một con trai 8 tháng tuổi. Nhìn chung, tôi có một...