Nhóm tiếp xúc ba bên rss Nhóm tiếp xúc ba bên
Nhóm tiếp xúc ba bên về vấn đề Donbass sẽ gặp gỡ với đại diện của “DNR” và “LNR”

Darka Olifer, thư ký báo chí của cựu Tổng thống Ukraina Leonid Kuchma cho biết, ngày 5/5 sẽ diễn ra một cuộc họp làm việc của Nhóm tiếp xúc ba bên về việc giải quyết tình hình ở Ukraina gồm Đại sứ Thụy Điển Heidi Tagliavini, đại diện của OSCE tại Ukraina, cựu tổng thống Ukraina Leonid Kuchma và đại diện đặc biệt của Nga về vấn đề Ukraina Azamat Kulmuhametov. "Dự kiến ngày 6/5 tại Minsk...