nguyên nhân gây chiến rss nguyên nhân gây chiến
Nguyên nhân thông thường của chiến tranh dưới góc nhìn kinh tế

Lời nói đầu Nói như các nhà kinh điển, chiến tranh là sự tiếp nối của chính trị, chính trị là  sự tiếp nối của kinh tế. Đối với quần chúng, chế độ Putin tạo ra những bức tranh dối trá để biện minh cho chính sách xâm lược của nó, nhưng trong thực tế vấn đề mấu chốt vẫn xoay quanh chuyện lợi ích kinh tế. Hơn nữa, sau khi xuất hiện thông tin rò rỉ gần đây  rằng Hoa Kỳ có...