người việt nam bị đàn áp rss người việt nam bị đàn áp
Sự  kiện làng Sen 2, chúng ta phải làm gi?

  Vâng, tôi xin được phép đặt tên cho bài viết của mình như vậy, bởi vì cách đây chưa đầy 3 tháng, cũng tại đây, vẫn là cơ quan chức năng đó, đã  xảy  ra sự kiện “làng Sen 1”, với kịch bản và đạo diễn như nhau, chỉ có điều “làng Sen 2” diễn ra còn trắng trợn, tàn bạo và quy mô hơn sự kiện “làng Sen 1”. Tôi chợt  nhớ đến  sự  ra đời và cách đặt tên cho...