người dân Ukraine rss người dân Ukraine
Người Ukraina nhớ mỳ Phạm Nhật Vượng

Cuộc chiến ở miền Đông Ukraina khiến nhiều người dân ở đây nhớ đến tỷ phú Phạm Nhật Vượng – người đã lập ra thương hiệu mỳ ăn liền “Mivina” một thời ở Ukraina. Một lần nữa, món ăn này lại trở nên phổ biến đối với người dân Ukraina ở những thị trấn nghèo vùng chiến sự. Ông Phạm Nhật Vượng sinh tháng 8/1968 trong một gia đình nghèo cùng với 3 người anh em nữa....