“Người đàn ông xanh” rss “Người đàn ông xanh”
Khodorkovsky đề nghị trả Crimea lại cho Ukraine một cách “từ từ”

Khodorkovsky đề nghị trả Crimea lại cho Ukraine một cách "từ từ”. Navalny (1) nói về điều tương tự: họ nói, "không phải mọi thứ đều đơn giản như vậy, ở đó còn có những người ..." Quá xấu hổ để hỏi, thế khi sáp nhập – họ có nghĩ rằng mọi thứ đâu dễ dàng như vậy, hay đó là lý do tại sao họ tự cho phép mình sắp xếp vụ sáp nhập? Theo quan điểm của tôi, nếu anh ăn...