Ngày nhà giáo Việt Nam rss Ngày nhà giáo Việt Nam
Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

CÔNG CÔ NGHĨA THẦY Con thuyền dẫn lối cửa tương lai Đậm khắc công cô nghĩa của thầy Vạn ảnh tinh hoa tràn đất nước Trăm hình học vị ngợp trời mây Thu hiền giáo huấn ươm nhân ái Nạp sĩ chiêu an xóa đọa đày Quốc thể vươn cao nhờ thấu đạo Thanh bình sánh bước khắp nay mai. Thơ Lê minh Sơn