ngâng hàng rss ngâng hàng
Vì sao Việt Nam chưa có ngân hàng bị phá sản?

Thực tiễn tình trạng nợ xấu, thua lỗ của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong thời gian qua cho thấy việc chưa có ngân hàng nào ở Việt Nam bị phá sản không phải xuất phát từ chỗ ngân hàng ở Việt Nam hoạt động quá hiệu quả mà là tư duy của chúng ta khác với tư duy ở một số quốc gia khác. Thứ nhất là tư duy “bảo bọc”. Ở đây là sự bảo bọc của Ngân hàng Nhà nước...