ngân hàng ngoại hối. rss ngân hàng ngoại hối.
Ngắt kết nối hệ thống ngân hàng SWIFT với Crime

Các ngân hàng phương Tây không thực hiện giao dịch ngoại hối cho những khách hàng có đăng ký hộ khẩu tại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng Crimea. Những người có đăng ký hộ khẩu tạm trú hoặc thường trú tại địa bàn khu vực Crimean đều bị cắt khỏi từ hệ thống thanh toán ngoại hối ngân hàng quốc tế SWIFT. Điều này được nêu trong báo "Vedomosti", dựa trên mã nguồn thuộc một trong...