Nga đánh mất Ukraina rss Nga đánh mất Ukraina
Nga đã đánh mất Ukraina và sẽ rất lâu dài

Chúng ta hãy thừa nhận rằng Nga đã mất Ukraina, và sẽ trong một thời gian rất dài.  Đó là tuyên bố nhận định của nhà báo Nga Vladimir Pozner khi trả lời về câu hỏi, liệu có thể duy trì được mối quan hệ giữa hai nước? "Quay trở lại cái gọi là quan hệ anh em, chắc chắn chúng ta không chờ đợi điều đó. Tôi cho rằng, đã để xảy ra những sai lầm cơ bản và không thể tránh khỏi....