Nalivajchenko rss Nalivajchenko
Từ điện Kremli có đặt hàng loại trừ tôi và Yasheniuk – Nalivajchenko

Ban An ninh Ukraine thu được chỉ đạo từ điện Kremli với danh sách những người cần phải loại bỏ từ chính quyền Ukraine. Cựu lãnh đạo SBU Nalivajchenko đã kể trong cuộc phỏng vấn của LB.ua. Nalivajchenko nhìn thấy dấu vết ở Kremli  glavcom.ua Đứng đầu danh sách, theo lời ông ta, là Thủ tướng Yasheniuk. Đứng thứ 2 trong danh sách là bản thân cựu lãnh đạo SBU. "Đã bắt đầu "lộn...