mùng 09 tháng 5 rss mùng 09 tháng 5
Vùng sáp nhập Crimea đã kỷ niệm 09 Tháng năm

Trong lãnh thổ sáp nhập Crimea đã diễn ra lễ kỷ niệm 09 tháng Năm. Số lượng lớn nhất của khán giả tụ tập tại thành phố Sevastopol – chính ở đây đã diễn ra các sự kiện quan trọng nhất bao gồm một cuộc phô trương tàu chiến. Ngoài ra, trong thành phố đã có đoàn xe kỹ thuật diễu hành . Theo truyền thông địa phương, tất cả lượng người tập hợp này lên đến con số khoảng 300 ngàn...