Mua cử tri rss Mua cử tri
Bầu cử 2014 có 141 vụ được khởi tố về việc mua cư tri – Avakov

Có vấn đề nhiều nhất là tỉnh Odessa, Zaporozye và Kiev Trong thời gian chuẩn bị bầu cử Quốc hội trước thời hạn 2014 đã khởi tố 141 vụ việc mua cử tri. Bộ trưởng Bộ nội vụ Avakov đã thông báo như vậy trên trang FB của mình thứ 7, ngày 18/10. "Các vụ vi phạm về việc mua cử tri trên toàn đất nước mọc nhanh như quả cầu tuyết vậy. Tôi yêu cầu một tối hậu thư nghiêm khắc ngăn...