lực lượng quân đội chung rss lực lượng quân đội chung
Ukraine thành lập lực lượng quân đội chung với Ba Lan và Litva

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký kết điều luật phê chuẩn thành lập 1 đơn vị quân đội chung với Ba Lan và Litva. Đơn vị này sẽ thực hiện các nhiệm vụ do Hội đồng An ninh Liên Hợp Quốc ủy thác. Thông báo trên website của Tổng thống Ukraine cho biết: “Thỏa thuận này cho phép thành lập một đơn vị quân đội chung giữa Ukraine, Ba Lan và Litva, xác định rõ các mục đích chung, nguyên...