Luật Tiếp cận thông tin rss Luật Tiếp cận thông tin
Suy nghĩ về Luật Tiếp cận thông tin ở Việt Nam

Trong thời đại bùng nổ của Internet và mạng xã hội, dòng chảy của thông tin là vô cùng lớn. Vì thế, thay vì ngăn chặn dòng chảy của thông tin – một việc bất khả thi và phản tác dụng, sẽ tốt hơn nếu người dân có thể tiếp cận thông tin chính thống và chính xác. Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây thảo luận về dự án Luật Tiếp cận thông tin. Còn nhiều ý kiến băn khoăn về...