luật mới rss luật mới
Putin ký luật cho phép đóng cửa các tổ chức ‘không mong muốn’

MOSCOW (AP) - Tổng thống Vladimir Putin đã ký một dự luật thành luật vào thứ bảy, trao quyền cho công tố viên quyền công bố các tổ chức nước ngoài và quốc tế "không mong muốn" ở Nga và có quyền đóng cửa đối với các tổ chức này. Hai tổ chức Quốc tế Human Rights Watch và Amnesty International đã lên án các biện pháp như là sự "đàn áp khắc nghiệt đang diễn ra khi bóp nghẹt cuộc sống...