Lịch sử Ukraine rss Lịch sử Ukraine
Ở các trường của LNR sẽ ngừng dạy lịch sử Ukraine

Từ 1/1 ở các trường học thuộc nước cộng hòa nhân dân tự phong Lugansk (LNR) sẽ thay đổi môn học "Lịch sử Ukraine". "Môn lịch sử Ukraine đã bị phá hỏng bởi chủ nghĩa dân tộc. Từ 1/1/2015 trong chương trình học của LNR môn "lịch sử Ukraine" sẽ bị thay thế bằng môn "Lịch sử tổ quốc" - "Bộ trưởng" giáo dục, văn hóa và tín ngưỡng của LNR Lapchev tuyên bố với các phóng viên ngày chủ...