LB Nga rss LB Nga
Cuộc chiến tranh thế giới thứ ba đã bắt đầu. Đây là cuộc chiến tranh giành trí tuệ. Và chúng ta hiện đang thất bại – blogger Nga Varlamov

Chiến tranh thế giới thứ ba – đó không phải là bụi tro phóng xạ hay laser vũ trụ, mà đó là sự cạnh tranh giữa các quốc gia giành tầm cao trí tuệ, một blogger người Nga Ilya Varlamov đã chia sẻ trong một status dưới tựa đề "Tại sao Nga thất bại trong cuộc chiến với Mỹ". Theo nhận xét của Varlamov, sẽ không có một Elon Musk hoặc Steve Jobs tương tự trong tương lai muốn phát triển một dự...