Lãnh đạo ATO rss Lãnh đạo ATO
OSCE – Báo cáo về Shirokino là đúng. Nó được làm không bởi người Nga

Các quan sát viên quốc tế bình luận về phản ứng của lãnh đạo ATO gọi báo cáo của họ là không tin tưởng. Báo cáo của đoàn quân sát đặc biệt (SMM) thuộc OSCE liên quan đến việc bắn phá ở vùng Shirokino ngày 26/4 dựa trên cơ sở các nhà quan sát nhìn thấy tại chỗ. Những tài liệu này không được chuẩn bị bởi những thành viên người Nga của đoàn. Người phát ngôn của SMM thuộc OSCE...