kinh doanh nông nghiệp rss kinh doanh nông nghiệp
“Đổ vốn vào nông nghiệp, đại gia cần chấp nhận rủi ro”

Sẽ có cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài ở lĩnh vực nông nghiệp và sự cạnh tranh cần dựa trên môi trường kinh doanh minh bạch, doanh nghiệp cần biết chấp nhận rủi ro, TS. Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương cho biết. Việc các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, sắt thép đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trong thời gian...