Khí tự nhiên rss Khí tự nhiên
Ông Yasheniuk nói khi nào Ukraine chuyển hoàn toàn sang khí đốt của mình

Theo kế hoạch của Thủ tướng, đất nước cần phải từ chối nguồn năng lượng nhập vào năm 2025. Thủ tướng Yasheniuk tuyên bố rằng đến năm 2025 Ukraine cần phải chuyển sang sử dụng khí tự nhiên tự khai thác.  "Chúng tôi có chung nhiệm vụ với các bạn: sau 10 năm nữa Ukraine cần phải hoàn toàn 100% đảm bảo nhu cầu riêng khí tự nhiên do Ukraine tự khai thác" - ông nói trong chương trình "10...