Hội Cựu chiến binh Việt Nam rss Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Đại hội thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam toàn Ukraina

PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI SỨ ĐMTQ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM NGUYỄN MINH TRÍ tại Đại hội thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam toàn Ukraina (Kiev, ngày 06.5.2016)  Kính thưa các vị khách quý! Kính thưa các vị đại biểu! Thưa các đồng chí và các bạn! Trước hết, tôi xin được chia sẻ niềm phấn khởi và tự hào của các vị khách quý, các đồng chí và các bạn về dự Đại hội đại...