Hàng lậu rss Hàng lậu
Ở vùng ATO bắt giữ một lượng hàng lậu kỷ lục

Ở vùng ATO người ta cố vận chuyển 700 tấn thực phẩm trong các toa kim loại phế thải. Ban An ninh cùng với cơ quan thuế vụ quốc gia, công an và biên phòng đã tiến hành chiến dịch đặc biệt mà kết quả là đã bắt giữ một lượng hàng thực phẩm lậu lớn nhất kể từ khi bắt đầu ATO - 700 tấn thực phẩm trong 11 toa tàu. Như trung tâm báo chí của SBU đã thông báo vào thứ 3, một đoàn tàu...