góc nhìn cuộc chiến của nhà văn rss góc nhìn cuộc chiến của nhà văn
Ôi Donbass, miền đất thân thương và nổi loạn.

Bài viết của Vxevolod Nepagodin, nhà văn, bloger  người Odessa. bài đăng trên http://www.politnavigator.net Donbass -2025, sau mười năm : vẫn là miền đất nghịch Hiện tại  các chuyên gia, trong các buổi thảo luận về tương lai của Donbass, đang  xem xét ba kịch bản có thể - Donbass hoàn toàn dưới sự kiểm soát của Ukraina như ngày xưa, trước sự kiện Maidan, Donbass trở thành một phần của Nga và...