giao thông việt rss giao thông việt
Những cách ứng xử gây ức chế của người Việt

Đôi khi thông qua cách cư xử trong giao tiếp hàng ngày chúng ta thấy phần nào đó toát lên tính cách một con người. Dù đó là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng đôi khi nó chính là tấm gương cho chính con cháu chúng ta học hỏi. Chính vì thế những cách ứng xử không phải hay chưa hợp lý rất cần sự điều chỉnh từ phía người lớn. Hành vi ứng xử nơi công cộng được nước ngoài...