giáo sư nhật rss giáo sư nhật
Giáo sư Nhật Bản nói về ưu và nhược điểm của người Việt

Giáo sư Sugitomo Reiji, đại học Hiroshima, Nhật bản đã có một số chia sẻ về cách nhìn của người Nhật với người Việt Nam. Kết quả các cuộc khảo sát của trung tâm nghiên cứu Pew Research tại Mỹ năm 2014 cho thấy có đến 77% người Việt Nam thích Nhật trong khi chỉ có 16% người Việt Nam thích Trung Quốc. Nhiều người Việt Nam không khỏi tự hỏi vậy người Nhật nghĩ gì về người Việt...