giai thoại về cuộc sống rss giai thoại về cuộc sống
Một câu chuyện thú vị – những giai thoại về cuộc sống và tín ngưỡng

Người phụ nữ nghèo từ một gia đình nhỏ rất sùng Đạo kitô. Một lần, khi thậm chí không còn đủ tiền để mua bánh mỳ nuôi con, một người phụ nữ nghèo đã gọi đến đài phát thanh và đề nghị đài phát lời kêu gọi nhân danh Chúa để được giúp đỡ. Trong khi hầu hết tất cả thính giả  của đài  phát thanh đều có thái độ thông cảm với người phụ nữ  sùng đạo, thì có...